Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Lesy u Bezuchova a Přestavlcký les přírodními památkami

Lesy u Bezuchova a Přestavlcký les přírodními památkamiOlomoucký kraj v první polovině června vyhlásí dvě nové přírodní památky na svém území v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. Stanou se jimi Lesy u Bezuchova a Přestavlcký les. Přírodní památka Prameniště Hamerského potoka U velké jedle a přírodní památka Pod panským lesem naopak svůj ochranný statut ztratí. V Olomouckém kraji existuje 79 přírodních památek, z toho 61 z nich je v působnosti krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Cílem soustavy chráněných území Natura 2000 je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák. „Jsem velice rád, že i přes poměrně náročný proces jednání s vlastníky dotčených pozemků můžeme na území našeho kraje vyhlásit dvě nová a přírodně významná území v rámci soustavy Natura 2000. Bohužel u přírodní památky Pod panským lesem na Prostějovsku, která už do soustavy Natura 2000 nepatří, nebyl při průzkumech zjištěn výskyt ohroženého upolínu nejvyššího. Také u přírodní památky Prameniště Hamerského potoka U velké jedle na Prostějovsku se již v území nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin a lesní porosty v území nemají z pohledu ochrany přírody a krajiny žádný mimořádný význam. Proto jejich ochrana bude zrušena,“ dodal.

Lesy u Bezuchova se rozkládají v katastrálním území Pavlovice u Přerova, Prusínky, Hradčany na Moravě, Šišma, Kladníky a Bezuchov. Jejich celková výměra činí zhruba 249 hektarů a jsou zde chráněna společenstva dubohabřin, smíšených jasanovo-olšových lužních lesů a extenzivních sečených luk.  Přírodní památka Přestavlcký les se rozkládá v katastrálním území Dobrčice, Přestavlky u Přerova a Stará Ves u Přerova, její celková výměra dosahuje 208 hektarů. I zde jsou chráněny vzácné a pro danou oblast dříve typické dubohabřiny a extenzivní sečené louky nížin až podhůří.

Olomoucký kraj pro účely přípravy vyhlašování nových přírodních památek využívá individuálního projektu za 10,2 milionů korun, které získal z evropského Operačního programu Životní prostředí. Povinnost vyhlásit lokality v jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území je orgánu ochrany přírody stanovena zákonem o ochraně přírody a krajiny.