Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Památky > Přírodní památky

Přírodní památky a zajímavé lokality

Dřevohostický les

Izolovaný lesní komplex o rozloze 310 ha mezi obcemi Dřevohostice, Radkova Lhota, Bezuchov a Hradčany, evropsky významná lokalita.  Je součásti soustavy Natura 2000 a vede jím naučná stezka o délce 7 km. Nachází se zde různověké kvalitní karpatské dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý, kostival hlíznatý, pryšec mandloňovitý či svízel Schultesův. (Viz foto ze složky obce Drevohostice)

Přestavlcký les

Lesní komplex rozkládající se na severozápadním úpatí Holého kopce (jihozápadní část Kelčské pahorkatiny) o rozloze 210 ha. Jde o zachovalé porosty karpatských a Polanských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Přestavlcká les byl v roce 2005 zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit /EVL/, v roce 2008 byl pak Evropskou unií zařazen do evropského seznamu těchto lokalit. EVL jsou součástí soustavy NATURA 2000. (viz foto ze složky obce Přestavlky)

  • EVL Vlkoš – statek – lokalita netopýra brvitého, rozloha 0,04 ha

  • Turovice - Přírodní památka Kamenice leží asi 2 km jižně od Turovic ve výšce asi 240 m.n.m., ustanovena k ochraně rostlinstva. Rozloha rezervace je 2,95 ha, na jejím území bylo zjištěno 44 druhů ptáků. Několik z nich je zařazeno do Červené knihy ohrožených a vzácných druhů.

  • Lipová - chráněná lípa.

  • Beňov – 150 let stará lípa srdčitá dominující návsi Beňova. Výška 22 m, obvod 4 m, vitěz ankety Strom roku 2007

  • Horní Moštěnice – vzácný strom – Moštěnický jinan dvojlaločný - GINKGO Biloba (Pendula) – jeden ze tří exemplářů ve střední Evropě, starý více než 100 let.

  • Přestavlky – Lipová alej v zámecké zahradě – stromy starší 100 let a další vzácné dřeviny. Na horním konci obci je Lípa svobody z r. 1918.

  • Naučná stezka Vlkoš, Troubky, Zářičí, vede přes bochořský les a končí u silnice Bochoř - Vlkoš; u Bochoře bažantnice

  • Naučná stezka Koteleckým lesem, vede od Holého kopce u Staré Vsi přes Kostelecký les, Pacetluky, Prusinovice, Líšnou, délka 23,8 km