Drobečková navigace

Úvod > Cyklotoulky Moštěnkou > Turistické trasy, cyklostezky, hipostezky

Turistické trasy, cyklostezky, hipostezky

Turistické trasy, cyklotrasy

Turistické trasy, cyklotrasy

 

Podklad pro plánování sítě cyklostezek vznikl na pracovních schůzkách v Dřevohosticích dne 21. 4. 2004, ve Věžkách dne 26. 4. 2004, v Bochoři dne 12. 5. 2004 a v Beňově dne 12. 5. 2004. Studie byla v konceptu předložena starostům k připomínkování na zasedání Valné hromady Mikroregionu Moštěnka, dne 16. března 2005. Dne 26. 4.2005 byly Ing. Širokému předány připomínky starostů k zakresleným trasám. Konečná podoba studie byla předána mikroregionu dne 10.6.2005 v 5 papírových exemplářích a 1x na CD. a dne 16. 6.2005 byla představena starostům v Radě mikroregionu.

Cykloturistická mapa z roku 2010

Cykloturistická mapa z roku 2010
Hipostezky

Značené stezky pro jezdce na koních i pěší turisty vedou v několika okruzích územím mikroregionu Moštěnka a spolu i s trasou, která vede mikroregionem Holešovsko, mají délku 84 km. Vedou převážně po polních a lesních cestách. Na trase jsou umístěny informační tabule, odpočívky a úvaziště.

Hipostezky