Drobečková navigace

Úvod > Členské obce > Osobnosti regionu

Významní rodáci a lidé, kteří v regionu žili nebo působili

Beňov:

 • Arcibiskup A.C. Stojan, 1851 – 1923, moravský římskokatolický duchovní a politik, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v letech 1921 – 1923 Rudolf Lukaštík, 1884 – 1978, jeden z pilířů Sokola v Přerově a také v tehdejší celé Československé republice, člen zahraničních Sokolů. Účastnil se zahraničního prvního i druhého odboje, za něž byl několikrát vězněn. Vyznamenám Československým válečným křížem 1939, Pamětní medailí Francie a Velké Británie a další řadou vyznamenání.
 • Rudolf Macháček, 1897, komeniolog a vlastivědný pracovník, hudebník a pedagog a publicista. Učil v Přerově na I. Dívčí měšťanské škole (Karoliny Světlé) a byl průvodce muzea Komenského v Přerově.

Bezuchov

 • Biskup Pavel Jessen, zemřel 1594, krátce žil v Bezuchově, spolutvůrce bible Kralické
 • Ludvík Schmied, 1845 – 1934, originální učitel-praktik, který o čtyřicet let předběhl pokusné školy ve Zlíně
 • František Hradilík, 1871 – 1939, profesor průmyslové školy. Jeho prací vznilka původní těsnopisná soustava všeslovanská nazvaná SLAVIA, je autorem spisu „Tachygrafie antická“
 • Ludvík Schmied, 1879 – 1939, učitel, nadšený šiřitel a průkopník rozboru ušlechtilých kmenů včelích matek.

Bochoř

 • Zapletal Florián, 1884 (Bochoř) - 1969. Kromě toho, že byl znám jako legionář a odtud pramenil jeho zájem o vojenskou historii, intenzivně se zabýval  i vlastivědou svého rodiště a kraje. Je autorem nespočetných článků a studií, které publikoval již od roku 1902. Zabýval se uměním v jeho historické i moderní podobě. Byl náruživým fotografem. Ke sklonku života pobýval v rodné obci a je zde i pochován
 • Th. Dr. P. Pluhař Emil, nar. 1913, kněz.
 • MUDr. Skácelík František, 1845 – 1926, starosta města Přerova. Zasloužil se o založení spořitelny, podílel se na založení měšťanské a nižší průmyslové školy. Dal podnět k výstavbě veřejné nemocnice. Působil jako lékař. Je znám také jako zakladatel přerovského Sokola.
 • Sklenář Bohumil, nar. 1917, odbojář. Bojoval v Egyptě u Tobruku a jako letec v Anglii.

Domaželice

 • Andělín Šimša, 1904 – 1969, artista, věnoval se tzv. ruční voltiži. Člen artistické skupiny 5 ADYS, která vystupovala v největších varietních domech.
 • P. Cyril Juroška, 1921 – 2008, kněz, salesián Dona Bosca
 • P. Bořivoj Bělík, 1937 (Domaželice), kněz v Kladně a Trhovém Štěpánově

Dřevohostice

 • Karel starší ze Žerotína, 1564 – 1636, významný moravský šlechtic, politik a spisovatel, hlava moravských nekatolických stavů. Dřevohostice získal roku 1589 a provedl velkorysou renesanční přestavbu zdejšího zámku
 • Jan Jiří Středovský, 1679 – 1713, významný církevní myslitel, jeden z prvních historiků Morav. V roce 1702 zámecký kaplan v Dřevohosticích.
 • Kryštof Jiří Matuška, 1702 (Dřevohostice) – 1777, opat kláštera premonstrátů v Brně-Zábrdovicích, významná osobnost moravského církevního, veřejného i politického života 18. století.
 • Josef Schreier, 1718 (Dřevohostice) - ?, vesnický učitel, významný barokní skladatel chrámové hudby, autor humorně laděných zpěvoher Vyhnaná pravda a Zlatá svoboda, které patří k vrcholným dílům jevištní tvorby období rokoka u nás.
 • Josef Sytko, 1838 (Dřevohostice) – 1906, významný pedagog a národní buditel, profesor Slovanského gymnázia v Olomouci. Jeden ze zakládajícíh členů olomouckého pěvecko-hudebního spolku Žerotín a Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci.
 • ThDr. Leo Skrbenský z Hříště (1863 – 1938), významný církevní a politický činitel, arcibiskup pražský a kardinál, arcibiskup olomoucký.
 • Božena Neumannová – Hodačová (1882 – 1967), spisovatelka a publicistka, druhá manželka básníka S. K. Neumanna, ze zdejšího kraje napsala románovou kroniku Jantarová stezka.
 • Josef Logaj, 1887 (Turovice) – 1922, redaktor Herbenova listu Čas, legionář. Měl zásluhu na tom, že v roce 1918 byla v Itálii povolena samostatná československá armáda (10 tisíc mužů) a její část byla nasazena na frontu. Publikoval spisy Československé legie v Itálii a Oběti.
 • Hynek Zavřel, 1889 – 1976, člen Československé botanické společnosti. 1936 – 1952 ředitel Zemské hospodářské školy v Dřevohosticích, publikoval spis Podzámecká zahrada v Kroměříži od jara do zimy. Byl iniciátorem vyhlášení Státní přírodní rezervace Kamenice.
 • P. Cyril Vrbík, 1927 (Dřevohostice) – 2002, kaplan ve Frýdku a na Vsetíně, pak v Dubu nad Moravou, kde zvelebil zdejší poutní chrám. Roku 2002 před svou farou brutálně zavražděn.
 • Prof. MUDr. Lambert Klabusay, Dr.Sc., 1929 (Dřevohostice) – 1994, univerzitní profesor, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikoval více než 200 vědeckých prací z oblasti vnitřního lékařství, držitel Medaile J. E. Purkyně a dalších odborných ocenění.
 • Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc., 1930, univerzitní profesor, bývalý děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zakladatel ultrazvukové diagnostiky ve Fakultní nemocnici Sv. Anny v Brně, přední odborník v oblasti lékařské fyziky a biofyziky. Držitel mnoha českých o zahraničních ocenění.
 • Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., nar. 1934, český lékař a teolog, specializující se na gerontologii a bioetiku. V roce 1960 byl obvodním lékařem v Dřevohosticích.
 • RNDr. Ivan Studnička, CSc., vysokoškolský učitel, vědecký pracovník, jeden z nejvýznamnějších matematiků u nás, autor mnoha vědeckých prací.
 • Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., vysokoškolský učitel, významná vědecká osobnost v oblasti integrované dopravy, spoluzakladatel Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Horní Moštěnice

 • Gaby Deslys – Hedvika Navrátilová, 1884 (Horní Moštěnice) – 1920, tanečnice a zpěvačka.

Podolí

 • Václav Zapletal, 1925, 46 let vedl svědomitě kroniku obce Podolí a souběžně pracoval v obci po tuto dobu jako knihovník.

Vlkoš

 • František Mirovít Lorenc, 1800 (Vlkoš) – 1863,výzmaný buditel národního života na Kroměřížsku, ředitel kůru v kostele P. Marie v Kroměříži, autor chrámových skladeb. V roce 1848 byl informátorem a průvodcem poslanců říšského sněmu.
 • P. Tomáš čili Apolinář Hrabal, 1865 (Vlkoš) – 1946, převor kláštera Milosrdných bratří v Praze.
 • JUDr. Cyprián Rozkošný, 1867 (Vlkoš) – 1941, prezident krajského a později nejvyššího soudu v Brně.
 • Major Florián Kroupa, 1887 (Vlkoš) – 1931, legionář, vynikající šermíř. Jako dobrovolník vstoupil do srbského dobrovolnického sboru v Rusku a s ním odjel roku 1917 do Francie. Za své hrdinství obdržel řadu vyznamenání: srbskou medaili Spomenien za rat, medaili Vítězství, Válečný kříž, francouzskou Medaile commemorative Francaisede la grand Guerre.
 • Kapitán Josef Macháček, 1902 (Vlkoš) – 1979, účastník domácího odboje, podplukovník letectva in memoriam, autor knihy o letecké akrobacii.
 • Ing. František Minařík, 1934 (Vlkoš) – 1991, člen Československé akademie zemědělské, laureát státní ceny, autor a spoluautor 16 odrůd jarního ječmene.
 • Vilém Steinmann, profesor brněnské konzervatoře, prof. JAMU, zakladatel pěveckého sdružení OPUS, hudební skladatel.
 • Vilém Formánek, virtuos na housle, člen císařské kapely ve Vídni. Ve Vlkoši sestavil sokolský pěvecký sbor.
 • Marta Drotnerová, národní umělkyně a primabalerína Národního divadla v Praze
 • P. Jan Horák, autor díla O té naší Hané, ve kterém podrobně zachytil historii Vlkoše a okolních obcí.
 • František Skopalík, 1822 – 1891, čestný občan obce Vlkoš, zemědělský buditel. Od roku 1861 zástupce selského stavu na zemském sněmu a od roku 1879 na Říšské radě ve Vídni