Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přerovské sdružení pomáhá už 26 let zdravotně postiženým žít ve svém přirozeném prostřed

Přerovské sdružení pomáhá už 26 let zdravotně postiženým žít ve svém přirozeném prostředUž 26 let pomáhá přerovské Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. osobám se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu i stupně postižení začlenit se do společnosti a žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízí přitom tři aktivity. Jak fungují, to zjišťovala komunitní sociální pracovnice Jana Landsmannová z MAS – Partnerství Moštěnka během stáže, kterou zde absolvovala ve čtvrtek 21. března. Domem, jenž má adresu v ulici Bohuslava Němce 4, Přerov, ji provázela statutární zástupkyně neziskové organizace Pavlína Holá.

Sdružení provozuje tři aktivity. Těmi jsou chráněný trh práce – chráněné dílny v rámci programu zaměstnávání a dvě služby sociální prevence dle zákona o sociálních službách – sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna. Obě služby jsou pro klienty zdarma.

Chráněnou dílnu mohou oslovit i zájemci o vytvoření reklamních předmětů či dárečků

V chráněné dílně pracuje osm zaměstnanců. Spolu s klienty zde vytváří výrobky v keramické, šicí, košíkářské a tkalcovské dílně. Ty jsou pak určeny k volnému prodeji v obchůdku organizace, na prodejních místech ve městě, farmářských a vánočních trzích a dalších propagačních akcích. „Zájemci si mohou tyto výrobky objednat i na přání. Často tvoříme dárkové předměty například v předvánočním čase či při jiných příležitostech,“ vysvětlila Pavlína Holá.

Letošní novinkou jsou pracovní zástěry ze starých riflí

Na recyklaci starých riflí se orientuje zase šicí dílna. „Občané Přerova a okolí mohou do sdružení donést čisté a vyprané staré rifle, které zaměstnanci chráněné dílny zrecyklují tak, že ještě z použitelného materiálu vyrobí riflové kabelky a tašky. Tento rok mají novinku – šijí pevné riflové pracovní zástěry,“ objasnila dále průvodkyně domem a uvedla, že o pracovní místa v chráněné dílně mají klienti velký zájem.

Sociální rehabilitace umožňuje lépe se zorientovat i uplatnit na trhu práce

Zdravotně znevýhodněným lidem a osobám se zdravotním postižením a přiznaným stupněm invalidity, kteří chtějí zlepšit své návyky potřebné pro lepší orientaci na trhu práce a dovednosti pro samostatný život a společenské začlenění, zde pomáhá služba známá jako sociální rehabilitace. „Sociální pracovnice pomáhá klientům s rozvojem sociálních a komunikačních dovedností, dále pomůže s vypracováním životopisu a přípravou na výběrové řízení, nabídne individuální kurz základů práce na PC,“ vysvětluje Pavlína Holá a dodává, že služba může rovněž pomoci s nácvikem běžných činností, s doprovodem do institucí a na úřady, podporou k aktivnímu trávení volného času. „Pokud má klient zájem, může se účastnit i skupinových aktivit s dalšími klienty,“ řekla dále s tím, že sociální rehabilitace je poskytována převážně formou individuálních konzultací a kapacita této služby je 25 klientů.

Sociálně terapeutické dílny pomáhají se sociálním začleněním

Osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením nabízí Most k životu službu v podobě sociálně terapeutických dílen. „Pracovnice zde nabízí klientům pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, podporuje vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nabízí praktické nácviky činností péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,“ uvedla zástupkyně organizace. Přiblížila také, že kapacita služby je osm klientů, kteří zda v době od 8 do 14 hodin tráví svůj čas. S každým klientem je domluvena individuální docházka na základě zdravotních možností a potřeb.

Sdružení usiluje o individuální přístup

Sociální pracovnice Jana Landsmannová ocenila v závěru stáže maximální snahu pracovníků o individuální přístup, akceptaci projevů zdravotního omezení, příjemné prostředí i krásné výrobky klientů. MAS – Partnerství Moštěnka se už několik let mimo jiné snaží o propagaci osvědčených a fungujících služeb ve svém regionu. I tato pomoc je jednou z aktivit projektu „Komunitní práce v MAS-Partnerství Moštěnka I“, s nímž místní akční skupina uspěla v Operačním programu Zaměstnanost Plus.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Jana Landsmannová, 730 590 004, jana.landsmannova@mostenka.cz.

Informace o Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. naleznete na https://www.mostkzivotu.eu/.