Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Partnerství v projektech čerpajících podporu z ESF > Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce

Základní informace o projektu:

název: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

reg.číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

finanční zdroj: pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ

doba trvání: 1. května 2013 - 30. června 2015

nositel projektu: Svaz měst a obcí ČR

smluvní partner v ORP Přerov: DSO mikroregionu Moštěnka

PROČ?

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

JAK?

Prostřednictvím Projektu:

 • podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;
 • ve spolupráci s konkrétní obcí, nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území;
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
  • předškolní výchovy a základního školství,
  • odpadového hospodářství,
  • sociálních služeb,
  • a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

Více zde: http://www.obcesobe.cz

Souhrnný dokument Strategie území správního obvodu ORP Přerov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu

Akční plán rozvoje území SO ORP Přerov 2016-2017 - vymezená část DSO mikroregionu Moštěnka

mikroregion moštěnka