Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty DSO mikroregionu Moštěnka > Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka

Dotační program: Operační program Životní prostření, prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dotace: 2 350 080 Kč

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření, jako jsou úpravy koryt a niv, zvýšení retenčních schopností krajiny, obnova přirozeného režimu krajiny apod. Pro jednotlivé obce mikroregionu se stanoví priority z hlediska jejich realizovatelnosti a vypracují se územně technické podklady pro vybraná opatření s vazbou na osu 1 a 6 OPŽP.

 

 

 

 

mikroregion moštěnka