Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kultura a turistika xxx > Turistické informace

TURISTICKÉ INFORMACE

KULTURNÍ PAMÁTKY:

Památky zapsané v seznamu kulturních památek okresu Přerov:

  • Bochoř: kostel sv. Floriana: novogotika z 19. století
  • Říkovice: Socha sv. Jana Nepomuckého z 18. Století, Rondel  v zámecké zahradě z 19. století
  • Stará Ves: Mariánská kaple z 19. století
  • Přestavlky:  zámek


Další cenné památky:

Útvary švédských šancí na území katastru obcí Beňov, Horní Moštěnice, Přestavlky. Švédské šance z roku 1643 jsou na místě hradiště z 10. století. V období třicetileté války, konkrétně v roce 1643, bylo využito výhodné polohy návrší k zbudování předsunutého opěrného bodu ležení švédských vojsk gen. Torstensona, hlavní tábor se nacházel nad Horní Moštěnicí.
Immaculata - významná socha v Dřevohosticích, barokní Mariánský sloup se sochou sv. Marie, 18. století. Z 18. století pochází také socha sv. Rocha a dále pískovcové sochy po celém městysu.
V Horní Moštěnici se nachází pozdně barokní kostel Nanebevzetí p. Marie z r. 1792, jednolodní orientovaná stavba se sakristií, kněžištěm, skladem a věží v západním průčelí.

Zámky

V obci Přestavlky je pozdně barokní zámek z  přelomu 18. – 19. století. Není přístupný veřejnosti. V restituci byl získán Olomouckým arcibiskupstvím v r. 1998. Je zapsán jako kulturní památka okresu Přerov. U zámku jsou umístěny pozdně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého (r. 1722 – 23) a sv. Vincence (r. 1793).

V obci Dřevohostice se nachází renesanční zámek na místě původní vodní tvrze z 15. století. Byl rekonstruován a přestavěn na účelové zařízení regionálního rozsahu – Ústav pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Dnes přístupný veřejnosti. V zámku se nachází obřadní síň, muzejní sbírky z Dřevohosticka Mgr. Jiřího Jakubála, stálá expozice sochařské tvorby ak. sochaře Jiřího Lendra a v předzámčí hasičské muzeum.

Zámek Radkova Lhota se nachází na původní samotě zvané Lhotsko, byl to lovecký a rekreační zámeček s rozsáhlým parkem, je přestavěn  na účelové zařízení (Domov důchodců).
Zámek v Horní Moštěnici pochází z 18. století, je v obecním majetku.
Zámky disponují přírodně krajinářskými zámeckými parky.

Lidová architektura:

Dřevohostice – hanácká lidová stavba – stodola se žudrem z 18. století. Dále se zde nachází renesanční radnice z 16. století. Jejích 5 věžiček dává na vědomí, že městečko mělo hrdelní právo. Vedle radnice je zvonice, rovněž renesanční, z 16. století.
Líšná – rychtářský dům,  s rodinným erbem.
Bochoř -  tzv. výměnkářské stodůlky, které jsou postaveny bez hřebíků, tak aby se mohly kamkoliv přenést. Stavba je jednou z posledních na Hané. Nachází se u Zanášků.
Vlkoš – barokní mlýn z 18. století, první zmínka o mlýně je ze 13. století.
Nahošovice  - pozůstatky tvrze ze 14. století.
Křtomil  - pozůstatky starého mlýna ze 14. století.

Muzea, naleziště:

Dřevohostice – expozice ze života záhorského lidu – muzejní sbírky z Dřevohosticka Mgr. Jiřího Jakubála.
Beňov - muzeum arcibiskupa Stojana, rodáka z Beňova.
Nahošovice - rozsáhlé pohřebiště z neolitické doby.
Přestavlky  - významné archeologické naleziště.

Přírodní památky:

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, ZAJÍMAVÉ LOKALITY:
Dřevohostický les. Izolovaný lesní komplex o rozloze 310 ha mezi obcemi Dřevohostice, Radkova Lhota, Bezuchov a Hradčany, evropsky významná lokalita.  Je součásti soustavy Natura 2000 a vede jím naučná stezka o délce 7 km. Nachází se zde různověké kvalitní karpatské dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý, kostival hlíznatý, pryšec mandloňovitý či svízel Schultesův.

Přestavlcký les. Lesní komplex rozkládající se na severozápadním úpatí Holého kopce (jihozápadní část Kelčské pahorkatiny) o rozloze 210 ha. Jde o zachovalé porosty karpatských a Polanských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Přestavlcká les byl v roce 2005 zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit /EVL/, v roce 2008 byl pak Evropskou unií zařazen do evropského seznamu těchto lokalit. EVL jsou součástí soustavy NATURA 2000. (viz foto ze složky obce Přestavlky)

EVL Vlkoš – statek – lokalita netopýra brvitého, rozloha 0,04 ha
Turovice - Přírodní památka Kamenice leží asi 2 km jižně od Turovic ve výšce asi 240 m.n.m., ustanovena k ochraně rostlinstva. Rozloha rezervace je 2,95 ha, na jejím území bylo zjištěno 44 druhů ptáků. Několik z nich je zařazeno do Červené knihy ohrožených a vzácných druhů.
Lipová - chráněná lípa.

Beňov – 150 let stará lípa srdčitá dominující návsi Beňova. Výška 22 m, obvod 4 m, vitěz ankety Strom roku 2007
Horní Moštěnice – vzácný strom – Moštěnický jinan dvojlaločný - GINKGO Biloba (Pendula) – jeden ze tří exemplářů ve střední Evropě, starý více než 100 let.
Přestavlky – Lipová alej v zámecké zahradě – stromy starší 100 let a další vzácné dřeviny. Na horním konci obci je Lípa svobody z r. 1918.
naučná stezka Vlkoš, Troubky, Zářičí, vede přes bochořský les a končí u silnice Bochoř - Vlkoš; u Bochoře bažantnice naučná stezka Koteleckým lesem, vede od Holého kopce u Staré Vsi přes Kostelecký les, Pacetluky, Prusinovice, Líšnou, délka 23,8 km

Turistické trasy, cyklotrasy, hipostezky

Podklad pro plánování sítě cyklostezek vznikl na pracovních schůzkách v Dřevohosticích dne 21. 4. 2004, ve Věžkách dne 26. 4. 2004, v Bochoři dne 12. 5. 2004 a v Beňově dne 12. 5. 2004. Studie byla v konceptu předložena starostům k připomínkování na zasedání Valné hromady Mikroregionu Moštěnka, dne 16. března 2005. Dne 26. 4.2005 byly Ing. Širokému předány připomínky starostů k zakresleným trasám. Konečná podoba studie byla předána mikroregionu dne 10.6.2005 v 5 papírových exemplářích a 1x na CD. a dne 16. 6.2005 byla představena starostům v Radě mikroregionu.


Hipostezky
Značené stezky pro jezdce na koních i pěší turisty vedou v několika okruzích územím mikroregionu Moštěnka a spolu i s trasou, která vede mikroregionem Holešovsko, mají délku 84 km. Vedou převážně po polních a lesních cestách. Na trase jsou umístěny informační tabule, odpočívky a úvaziště.

mikroregion moštěnka