Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obce mikroregionu > Želatovice

Želatovice

www.zelatovice.cz


Obec Želatovice se nachází 3 km východně od města Přerova v kotlince pod svahy okolních místních pahorků. Celý katastr obce leží v mírně zvlněné krajině s různorodou expozicí svahů, jeho celková rozloha je 446 ha a průměrná nadmořská výška 226 m.

První zmínka je z roku 1282 v listině kláštera Hradisko u Olomouce, druhá pak z roku 1295 z téhož pramene. Název obce vznikl patrně dle jména jednoho ze zakladatelů obce p. Želaty. Výstavba školy v obci byla zahájena již v roce 1844. V roce 1888 pak provedena její nástavba. Ovšem vyučování v obci probíhalo již v roce 1831 v místnosti tehdejšího statku.

V současnosti má obec 554 obyvatel bydlících ve 195 popisných číslech, převážně řadové zástavby. Teprve v posledních letech došlo ve větším měřítku k výstavbě samostatně stojících rodinných domků.

V obci nejsou významné historické stavby ani kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je pod ev. č. rejstř. 610 zapsána místní socha Sv. Jana Nepomuského z roku 1738.  Další památky místního významu jsou kaple na návsi, pískovcový kříž na památku ukončení roboty, dva kříže, pomník padlých obou světových válek,  pamětní deska rodáka pplk. Františka Běhala u č.p. 31, který jako zahraniční letec padl v roce 1942 v bitvě o Londýn.

V současnosti se v obci nachází základní škola nižšího stupně a mateřská škola, pro využití volného času je zde sportoviště a sportovní hřiště. Dále je zde kostel, knihovna a poštovní úřad. Každoročně jsou pořádány hodové slavnosti na svátek Sv. Petra a Pavla.

V oblasti sportu je velmi aktivní fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty, který obesílá do soutěží všechny věkové kategorie. Nejlépe si vede mužstvo dospělých, které se zúčastňuje přeborů 1A třídy MSFŽ. Oddíl má k dispozici 2 velmi pěkná travnatá hřiště a dostatečně velké zázemí ve vybudovaných šatnách. Fotbalový oddíl pořádá v obci pravidelně mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané, kterého se zúčastňují přední české oddíly ( Sparta, Slavie, Bohemians Praha, Teplice, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Přerov), ze Slovenska pak TJ Martin a VSŽ Košice. V obci dále působí Sbor dobrovolných hasičů, Česká obec sokolská, Myslivecké sdružení Želatovice, Svaz chovatelů ZO Želatovice a Modelářský klub Želatovice.

mikroregion moštěnka