Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obce mikroregionu > Stará Ves

Stará Ves

www.obecstaraves.cz

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. Leží v nadmořské výšce 289 m a katastrální rozloha jejího území je 932 ha. V 226 domech dnes žije 630 obyvatel.

V dějinách se její název připomíná již v roce 1261, kdy český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec jako odměnu za prokázané služby Olomouckému biskupovi Brunovi. Nejstarší dochovanou listinou o obci je doklad o rozdělení pozemků z roku 1301.

V obci je Základní a mateřská škola, organizace Sboru dobrovolných hasičů, fotbalový klub, který má "A" a "B" mužstvo, organizace Českého svazu zahrádkářů, Myslivecký spolek a Klub důchodců.

V letních měsících jsou v areálu fotbalového hřiště, vedle sportovních soutěží, pořádány diskotéky a další společenské akce (drakiáda, cvičení hasičů, rodové oslavy, sportovní akce školy apod.).

Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

Velmi poutavý je výhled do kraje z nejvyššího bodu Holého kopce, kde je postavena retranzlační stanice České správy radiokomunikací a.s. Hezké procházky jsou ke kapličce a Sv.studánce v lese "Dubina".

V obci jsou dvě prodejny potravin, dva hostince, jedna prodejna drogistického a smíšeného zboží. V provozu je čerpací stanice pohonných hmot, která je situována za vesnicí směrem na Holešov.

V roce 2003 byla vybudována a uvedena do provozu čistička odpadních vod a obnovena podstatná část obecní kanalizace. Dále byla rekultivována skládka TKO, v roce 2009 se uskutečnila revitalizace návsi. Průběžně se také rekonstruuje budova ZŠ a MŠ.

mikroregion moštěnka