Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obce mikroregionu > Přestavlky

Přestavlky

www.prestavlkyuprerova.cz

Obec Přestavlky se nachází na svazích zvlněné Kelečské pahorkatiny /Podbeskydská pahorkatina/, přibližně 8 km jižně od okresního města Přerov, při silnici z Horní Moštěnice na Kostelec u Holešova.  Má 109 čísel popisných, k trvalému pobytu je přihlášeno 259 občanů. Katastrální území obce leží v nadmořské výšce 213 až 332 m, jeho rozloha je 365 ha.

Nejstarší zpráva o této obci je z roku  1264 a již tehdy část vesnice patřila vladyckému rodu, jenž se psal „z Přestavlk“.
O výkladu jména Přestavlky vznikla pověst o jeho původu, kterou zaznamenal A. Březina. Za svých dětských let slýchal často vypravovat, že Přestavlky sluly původně Tršály, které stávaly na pozemcích říkovských  a moštěnských blíže říčce Moštěnce. Ta prý škodila povodněmi Tršálským, také vody z kopců zaplavovaly stavení a polnosti, takže lidé přestavěli celou osadu do dnešních míst a tím vznikl název Přestavělky, později Přestavlky. Jsou přifařeny do Staré Vsi.

Dominantou obce je místní zámek, čtyřkřídlá jednopatrová budova se čtyřbokou věží nad hlavním průčelím. Okolí zámku tvoří zámecký park. Na návrší nad obcí se nachází Švédské šance se zbytky valů a příkopů, památka na někdejší hradiště a tvrziště.

Přestavlcký les byl v roce 2005 zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit, v roce 2008 byl pak Evropskou unií zařazen do evropského seznamu těchto lokalit.

V obci působí spolky hasičů, myslivců, zahrádkářů a včelařů. Je zde také knihovna s meziknihovní cirkulací. Z kulturních akcí každoročně pořádaných jsou to plesy hasičů a myslivců, dětský maškarní ples, vodění medvěda, vzpomínka u pomníku padlých na osvobození, dětský den, červencová noc, posezení s důchodci, soutěž mladých hasičů, mikulášská nadílka, vítání občánků.

Obec je plynofikována, má vodovod i kanalizaci, telefonní sítě, veřejné osvětlení, většina místních komunikací je opravena.

mikroregion moštěnka