Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Lišná

Lišná

www.obeclisna.cz

Obec Líšná se nachází asi 12 km jihovýchodně od Přerova na hranici okresu Přerov a současně Olomouckého a Zlínského kraje.

Nejstarší zpráva pochází z roku 1368, obec zřejmě vznikla kolem roku 1360. Název se nejspíš odvozuje od lískového křoví, může však také pocházet od slova les. Líšná patří k nejstarším obcím na Holešovsku. V roce 1674 bylo podle dochovaného spisu celkem 20 domů a gruntů. Nejstarší pečeť obce je známá z roku 1699 se znakem kohouta a nápisem: PECZET OBECZNI DIEDINI LISSNE ANNO 1699.

Po roku 1835 bylo v Líšné 35 domů s 318 obyvateli. Nyní má obec 104 domů.V obci žije 241 obyvatel. Katastrální rozloha obce je 374 ha.

V roce 1986 byl do obce přiveden vodovod. Po osamostatnění v roce 1991 začala obec hospodařit s minimem. Postupně se zlepšuje životní prostředí a ovzduší díky dokončení stavby plynovodu obce v roce 2000. Ve výhledu je výstavba kanalizace s čistírnou odpadních vod, úprava vodního toku Líšenka s navazujícími protipovodňovými opatřeními, postupné rekonstrukce místních komunikací.

K občanské vybavenosti patří knihovna, obchod a pohostinství. Pro předškolní děti je v obci mateřská škola, kterou navštěvují děti z Líšné, Domaželic a obce Čechy. MŠ se díky klidnému zdravému prostředí, do kterého je zasazena, zaměřuje na péči nejen o zdravé děti, ale i o zdravotně znevýhodněné s respiračními potížemi. V budově MŠ je zřízena kuchyně, která vaří i pro jiná školská zařízení v okolí a místní důchodce. V roce 2005 bylo ve spolupráci s mládeží zrekonstuováno hřiště. Dále proběhly rekonstrukce zdravotechniky v MŠ a rekonstrukce kulturně společenského a sportovního areálu Trávníky.

Na společenském dění v obci se podílí místní spolek rybářů a SDH Líšná. Velmi oblíbená je místní obecní knihovna kterou využívají děti i dospělí.

Mezi pamětihodnosti patří místní zvonice postavená roku 1860, dům č.33 -bývalá rychta . Před obcí stojí kříž z roku 1886, který byl na náklady obce opraven v letošním roce.

  • Adresa: OÚ Líšná č. 10, Líšná
  • 751 15 Domaželice u Přerova.
  • tel.: 588 881 317, 775 419 146
  • ou@obeclisna.cz, starosta@obeclisna.cz
  • starosta : Ing. Josef Motáň
mikroregion moštěnka