Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Křtomil

Křtomil

www.krtomil.cz

Obec Křtomil, jediná ves tohoto jména nejen u nás, ale i na celém světě. Jde o nejvýchodnější obec v okrese Přerov. Nachází se 2,5 km západně od Bystřice pod Hostýnem v nadmořské výšce 265 m, na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy v sousedství zaniklé vsi Králová, zvané Karlovsko, v zemědělské oblasti.

První písemná zmínka se datuje do r. 1365.
Ve 20. století byla obec sloučena se sousední obcí Lipová, později spadala pod správu MNV obce Dřevohostice, která se vyvíjela jako obec středisková. V r. 1990 se Křtomil osamostatnila a od té doby funguje jako územně samosprávný celek.

  • Katastrální výměra 405 ha
  • Počet obyvatel 427
  • Průměrný věk 38


V obci není škola, školka, pošta ani zdravotní středisko, funguje zde místní knihovna. Obec Křtomil je plynofikována, napojena na veřejný vodovod, z části je odkanalizována. Kromě nové stavby budovy OÚ a obchodu byly zbudovány autobusové zálivy včetně čekáren, položena část místních komunikací, zřízeno nové hřiště, obnoven a vysazen obecní sad, byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava místního rozhlasu. Postupně se rozvíjí individuální bytová výstavba.

Na kulturní a historické památky je obec chudá. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války. Za zmínku stojí pouze vysoká, štíhlá stavba  místní zvonice se dvěma zvony z počátku 19. stol., která v nynější době prochází rekonstrukcí. Ještě  v polovině minulého století pracovaly na říčce Bystřičce dva mlýny. Návštěvníky obce si dovolujeme upozornit na dva kamenné kříže  z počátku 19. stol. a na již restaurovaný pomník padlým vojínům I. světové války. V blízkosti tohoto pomníku bývala stará soška Matky Boží Svatohostýnské, chráněna čtyřmi starými lipami. Dnes je soška nahrazena obrázkem.

Název obce prošel mnoha změnami. V zemských deskách Olomouckých je prezentována jako obec Krstomil. V r. 1374 se psala jako Krsthomil. Teprve v r. 1517 se uvádí její nynější podoba Křtomil. Nejzajímavější písemnou podobu  získala obec r. 1718, z této doby se zachovala písemná zmínka o obci Krežtomühl.

V obci se rozvíjí i sportovní a společenský život. Pusobí zde občanské sdružení Aktivní klub Křtomil, které během roku pořádá mnoho sportovních a společenských akcí (např. dětský den, vodění medvěda, fotbalový turnaj aj.).

mikroregion moštěnka