Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obce mikroregionu > Dřevohostice

Dřevohostice

www.drevohostice.cz

Starobylá záhorská obec Dřevohostice se rozkládá po obou březích říčky Bystřičky asi 14 km jihovýchodně od Přerova. Již od roku 1368 se výslovně uvádí jako městečko.

Od konce 15. století je dřevohostické panství v majetku významného moravského rodu Žerotínů. Od počátku 16. století se zde projevil silný vliv českých bratří, kteří v obci založili jednu z nejstarších bratrských škol na Moravě /1561/. Čeští bratři městečko nazývali Sarepta.

Dřevohostickému náměstí vévodí renesanční radnice z roku 1521, obnovená v původní podobě. Jejich pět věžiček, z nichž prostřední je nejvyšší, hovoří o hrdelním právu městečka. Podle něj mohlo městečko soudit přečiny proti právnímu řádu a vykonávat rozsudky. Mečem se popravovalo na "Stínadlech" /poblíž hostince "Na špici"/. Na kopci nad městečkem směrem k Holešovu, který se nazývá "Šibence", stála kdysi šibenice.

Návštěvníky Dřevohostic jistě upoutá architektura renesančního čtyřkřídlého zámku ze 16. století se zachovalým předzámčím. Byl postaven na místě původního zemanského sídla - tvrze z roku 1368. Zámek patří k nejvýznamnějším památkám moravské renesance. Areál zámeckého parku je dnes torzem kdysi hodnotné botanické zahrady. Na zámku dnes najdete obřadní síň, muzejní sbírky z Dřevohostick Mgr. Jiřího Jakubála a stálou expozici sochařské tvorby ak. sochaře Jiřího Lendra. V roce 2009 bylo v předzámčí zpřístupněno nové Hasičské muzeum, v roce 2011 pak v budově zámku veřejnosti otevřeno Venkovské turistické informační centrum Dřevohostice.

Na náměstí se nachází jedna z posledních lidových staveb v kraji - hliněný hanácký dům se žudrem z druhé poloviny 18. století. Je pozůstatkem původní zástavby náměstí. Jen u některých žudrů byl v průčelí postaven trojúhelníkový štít, takže tato dřevohostická památka lidové architektury patří k velmi vzácným.

Farní kostel sv. Havla v Kostelní ulici je hodnotnou pozdně barokní církevní stavbou ze druhé poloviny 18. století, která byla postavena na místě bývalého českobratrského sboru, vystavěného v letech 1570-1579.

Současné Dřevohostice se dostávají do povědomí širokého regionu především svou velkou snahou o udržování a zachování krásných lidových tradic pro další pokolení. Mezi tyto tradice patří šibřinky, vodění medvěda, pochovávání basy, oslavy velikonoc, pálení čarodějnic, kácení máje. Také na dušičky je prováděn vždy pietní akt, sv. Mikuláš přijíždí v předvečer svého svátku na již vánočně vyzdobené náměstí, na kterém je postaven betlém v životní velikosti. Dřevohostice mají také jednu zcela ojedinělou kulturní raritu, kterou bezpochyby je živé vítání nového roku, jehož roli a vládu nad světem pokaždé převezme jiný dřevohostický mládenec. Nejvýznamnější kulturní akcí obce bývá každoroční červencové Setkání dechových hudeb, které znají příznivci dechovky nejen na Moravě, ale i v zahraničí.

Také činnost různých občanských sdružení je velmi pestrá. Např. Tělocvičná jednota Sokol má ve svých řadách 250 členů, kteří se sdružují celkem ve 12 oddílech. Klub country tance pořádá vždy poslední sobotu v listopadu velmi oblíbený country bál. Oddíl vzpírání sice tvoří jen jediný muž, ale zato několikanásobný světový mistr ve veteránském vzpírání Antonín Spáčil. V posledních letech také sokolovna ožila seniory, neboť se rozjely cvičení jógy a cvičení zdravotní.TJ Sokol společně s obcí Dřevohostice uspořádají ročně asi 60 až 70 sportovních a kulturních akcí a jsou v tomto směru okresní velmocí.

Dalšími sdruženími, které v obci rozvíjí svou činnost je Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, svaz zahrádkářů, kynologové a pionýrská skupina.

V Dřevohosticích je velká základní škola, kde se sjíždí žáci z 10 obcí (350) a mateřská škola. V obci funguje dobře místní knihovna v budově bývalého kina. Dřevohostice jsou sídlem Ústavu sociální péče pro mládež a dospělé muže a dále Výchovného ústavu pro mládež.

Přírodně zajímavou lokalitou je Dřevohostický les, který je součástí soustavy Natura 2000 a vede jím naučná stezka.

mikroregion moštěnka