Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obce mikroregionu > Čechy

Čechy

www.cechyobec.cz

Obec Čechy leží na říčce Moštěnka, v blízkosti Hostýnských vrchů, na spojnici mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, v nadmořské výšce 218 – 293 m.n.m. Rozkládá se na 454 hektarech půdy, z toho je 399 ha zemědělská půda. V obci je 131 budov s číslem popisným a několik dalších pbjektů. Trvale je zde hlášeno 342 obyvatel. Turisticky atraktivní je místní koupaliště s dvěma dětskými a jedním padesátimetrovým bazénem, jakož i historická zvonice z druhé poloviny 18. století.

První zmínka o obci Čechy pochází z roku 1358, kdy v Olomouckých zemských deskách je jmenován Václav, vladyka z Čech.

Novodobá historie obce Čechy, tak jako mnoha dalších, začíná v roce 1990, kdy se obec osamostatnila od vesničky střediskové, a začala pokračovat v tradici předků v péči o své území a občany. Mezi první úkoly nově zvoleného zastupitelstva patřilo provedení plynofikace. Tento úkol byl splněn v roce 1995 a v současnosti využívá tohoto média 136 domácností a provozoven. Věcí kultury obyvatel byla i celková rekonstrukce kulturní památky v obci – místní zvonice. Nejvýznamnější společenskou událostí současnosti bylo udělení obecního znaku a praporu.

Sbor dobrovolných hasičů Čechy

V současnosti má 68 členů. A protože nejen prací živ je člověk, organizují v tradičním čase Mikulášskou pochůzku v obci, hasičský bál s bohatým programem. Nezapomínají ani odbornou stránku a pravidelně se zúčastňují soutěží hasičských družstev. Vrcholem pak bývá vlastní soutěž, která se koná pravidelně na začátku září v areálu pod koupalištěm.

Klub žen

Do dění v obci výrazným slovem promlouvá také Klub žen, který nejen svými pravidelnými schůzkami, ale především organizováním kulturních akcí přináší do vesnice ten správný společenský život. Masopustní rej, dětské dny, táboráky k významným událostem, lampiónový průvod, to jsou některé z akcí, které by se bez přispění Klubu žen neuskutečnily.

Myslivecké sdružení

Na území obce také působí Myslivecké sdružení Mariánov, které zejména svou péčí o to co běhá a roste na poli a v lese, přináší užitek všem obyvatelům Čech. K jeho pravidelným činnostem patří i každoroční pořádání Mysliveckého plesu.

mikroregion moštěnka