Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Bochoř

Bochoř

www.bochor.cz


Obec Bochoř se rozkládá asi pět kilometrů jihozápadně od Přerova. Celková katastrální plocha obce je 945 ha a žije zde 1017 obyvatel. Obec spravuje jedenáctičlenné zastupitelstvo.


V obci je základní škola, mateřská škola, knihovna, pošta, kostel, lázně, Dům pro seniory, sokolovna, obchody s potravinami i se smíšeným zbožím, restaurace a letní zahrádka. V Bochoři působí také několik spolků. Mezi nejaktivnější patří Sbor dobrovolných hasičů, SK Bochoř, základní organizace Českého svazu chovatelů, základní organizace Českého svazu zahrádkářů, Myslivci a klub seniorů.

Sbor dobrovolných hasičů pracuje v obci od roku 1910 a v posledních letech se zaměřil i na práci s dětmi. Kromě toho, že jsou mladí hasiči školeni pro službu ve sboru, mají dostatek prostoru pro soutěže, Mikulášskou nadílku, vodění medvěda a podobné aktivity.

V sokolovně se scházejí občané všech věkových kategorií k fotbalu, kondičnímu cvičení, volejbalu, nohejbalu i stolnímu tenisu. SK Bochoř pořádá také soutěže pro děti , zájezdy a taneční zábavy.

Chovatelé každoročně první květnovou neděli, o bochořských hodech, organizují výstavu drobného zvířectva. Ve stejném termínu od roku 1986 pořádá knihovnice výstavy obrazů, grafiky, keramiky, šperků, klobouků, batikovaných textilií a knih. Zhruba v polovině října se k ní přidávají zahrádkáři při další tradiční výstavě, nazvané Krásy podzimu, kde příjemný prožitek z výtvarných prací umocňuje barevné kouzlo stovek chryzantém, které pěstuje ing. Kubela.

Klub seniorů se schází jednou měsíčně a toto setkání je většinou spojenou s malou taneční zábavou.

V roce 1997 postihla obec povodeň, která si naštěstí nevyžádala lidské životy. Padlo jí však za oběť 70 domů a celkové škody na zemědělských porostech, komunikacích, kanalizaci, veřejném osvětlení, obecních budovách, plynovém vedení a zvířatech dosáhla částky 99 milionů Kč. Díky solidaritě, sbírkám, dotacím, všemožné humanitární pomoci a přičinlivosti bochořských občanů byl už v září roku 1998 zprovozněn nově postavený Dům s pečovatelskou službou a o Vánocích téhož roku se stěhovali bochořští občané, které stoletá voda připravila o střechu nad hlavou, do 38 nových obecních bytů. Většina materiálních škod je odstraněna. Byly opraveny komunikace, stávající kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, celkovou úpravou prošla i veřejná prostranství.

V roce 2003 se obci podařilo s využitím státní dotace dokončit rekultivaci staré uzavřené skládky. Technické provedení celé akce dalo vzniknout dvěma umělým svahům, které na rovinaté Hané ocení v zimních měsících především děti. Rekonstrukcí obecního domu vznikly nové prostory pro obecní knihovnu.Díky dotacím bylo vybudováno dětské hřiště, zrekonstruována sokolovna, obecní úřad, základní škola. Velkou investiční akcí je nová kanalizace v obci.

V roce 2010 odkoupila obec od Statutárního města Přerov objekt Lázní.

Přírodně zajímavými lokalitami v okolí obce jsou bažantnice a naučná stezka Vlkoš - Troubky - Záříčí, která vede přes bochořský les a končí u silnice Bochoř - Vlkoš.

mikroregion moštěnka